mieszkanie ul. Pustola w dniu 8.10.2019

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA4M/00408289/4 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus Zastępca Elżbieta Jaceczko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-10-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr Czytaj więcej ...

mieszkanie ul. Rogalińska w dniu 24.09.2019r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA4M/00404844/5 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus Zastępca Elżbieta Jaceczko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-09-2019r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr Czytaj więcej ...

mieszkanie ul. Krochmalna w dniu 17.09.2019r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA4M/00392030/8 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus Zastępca Elżbieta Jaceczko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-09-2019r. o godz.11:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr Czytaj więcej ...

Kancelaria Komornika Sądowego przy SR Warszawa-Wola

Art. 8 ..."Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej"... ..."Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji, dokonania zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań."... Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Dz.U.97.133.882 Czytaj więcej ...