mieszkanie ul. Ciołka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-11-2016r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 135, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze Czytaj więcej ...

komputery, monitory, drukarka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2016r. o godz. 12:00 w lokalu: 01-222 Warszawa, ul.Prądzyńskiego 12/14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość Czytaj więcej ...

Mieszkanie ul. Borowego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-11-2016r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 135, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze Czytaj więcej ...

Kancelaria Komornika Sądowego przy SR Warszawa-Wola

Art. 8 ..."Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej"... ..."Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji, dokonania zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań."... Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Dz.U.97.133.882 Czytaj więcej ...