udział 1/2 lokalu niemieszkalnego ul. Wrocławska w dniu 03.08.2021

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1M/00506249/8 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-08-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 172, odbędzie się Czytaj więcej ...