Komornik Warszawa, Warszawa Komornik, komornik wola

Komornik sądowy

przy Sądzie rejonowym

dla Warszawy-Woli w Warszawie

Andrzej Lus

Zadzwoń Napisz

Kancelaria Komornika Sądowego przy SR Warszawa-Wola


Art. 8 …”Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”…

…”Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji, dokonania zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań.”…

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Dz.U.97.133.882

Ten wpis został opublikowany w . Dodaj odnośnik ulubionych.