Kancelaria Komornika Sądowego przy SR Warszawa-Wola

Art. 8 ..."Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej"... ..."Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji, dokonania zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań."... Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Dz.U.97.133.882 Czytaj więcej ...