Komornik sądowy

przy Sądzie Rejonowym

dla Warszawy-Woli

Andrzej Lus

Kancelaria Komornicza nr X w Warszawie

Zadzwoń Napisz

Wyroki zostają na papierze


Osoby, których eksmisję orzekł sąd, w praktyce trudno usunąć z mieszkania. Nie sprawdził się przepis nakazujący wstrzymanie wykonania wyroków eksmisyjnych do czasu wskazania

pomieszczenia zastępczego.

Ten wpis został opublikowany w . Dodaj odnośnik ulubionych.