Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej

Nie zawsze uprawnienie współwłaściciela nieruchomości do żądania zniesienia współwłasności (art. 210 kc) może być zrealizowane przez jej podział fizyczny lub przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych. Jeżeli takiej możliwości nie ma, sąd może nakazać zniesienie współwłasności nieruchomości przez jej sprzedaż publiczną (art. 212 § 2 Czytaj więcej ...

Egzekucja z użytkowania wieczystego

Do egzekucji z użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów art. 1005, 1006, 1008, 1010, 1011 kpc.   O wszczęciu egzekucji komornik zawiadamia właściwy organ administracji rządowej lub właściwą gminę (art. 1005 kpc). Przy egzekucji z użytkowania wieczystego właściciel nieruchomości jest Czytaj więcej ...

Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości

Do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów art. 1005, 1007, 1009, 1012, 1013 kpc.   Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości może być prowadzona tylko wówczas, gdy współwłasność ma charakter współwłasności w częściach ułamkowych. Nie można zatem prowadzić Czytaj więcej ...

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

Do egzekucji świadczeń alimentacyjnych stosuje się przepisy art. 844-1040 kpc z modyfikacjami wynikającymi z art. 1081-1087 kpc. Przepisy regulujące egzekucję świadczeń alimentacyjnych odnoszą się do alimentów w ścisłym tego słowa znaczeniu (art. 128 kro) oraz do wszelkich świadczeń mających charakter rent alimentacyjnych (art. 903, 907 kc). Do egzekucji alimentów mogą Czytaj więcej ...