Klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności jest zezwoleniem na przeprowadzenie egzekucji, czyli na zastosowanie przymusu państwowego, na podstawie istniejącego tytułu egzekucyjnego. Według § 213 ust. 1 regulaminu sąd nadaje nadaje klauzulę wykonalności w następującym brzmieniu: “W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia ........ 20... r. Sąd ........ w ........ poleca i rozkazuje wszystkim urzędom oraz osobom, Czytaj więcej ...

Zwrot tytułu wykonawczego

Pod pojęciem zwrot tytułu wykonawczego kryją się dwie sytuacje procesowe. Pierwszą z nich jest zwrot tytułu wykonawczego, który ma miejsce w sytuacji zarządzenia zwrotu wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądania jej przeprowadzenia. Drugą zaś jest zwrot tytułu wykonawczego, który następuje na etapie po podjęciu czynności egzekucyjnych. W pierwszym wypadku organ Czytaj więcej ...

Zagraniczne tytuły egzekucyjne

Tytułami wykonawczymi mogą być tytuły egzekucyjne zagraniczne , których wykonalność została stwierdzona przez sąd polski i nadano im klauzulę wykonalności. Orzeczenie sądu zagranicznego wywiera skutki prawne w Polsce, jeżeli wynika to z postanowień umów międzynarodowych, których Polska jest stroną oraz z przepisów polskiego międzynarodowego postępowania cywilnego a w szczególności z Czytaj więcej ...

Wydanie dalszego tytułu wykonawczego

Tytuł wykonawczy sąd wydaje wierzycielowi w zasadzie tylko raz i wydaje się go w jednym egzemplarzu. Tylko w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku wierzycieli lub przeciwko kilku dłużnikom, a w jednym orzeczeniu sąd zasądził świadczenie od kilku pozwanych na rzecz jednego powoda, względnie od jednego pozwanego na rzecz Czytaj więcej ...

Tytuł wykonawczy

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 kpc). Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jest zezwoleniem na przeprowadzenie egzekucji, czyli zastosowanie przymusu państwowego w tym postępowaniu, na podstawie istniejącego tytułu egzekucyjnego. Przez nadanie klauzuli wykonalności tytuł egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy daje podstawę do prowadzenia Czytaj więcej ...