Wszczęcie postępowania egzekucyjnego Copy

Do wszczęcia egzekucji konieczna jest inicjatywa wierzyciela. Wniosek egzekucyjny ma podstawowe znaczenie dla postępowania egzekucyjnego, ponieważ organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela. Organ egzekucyjny nie może wyjść poza jego żądanie, nawet jeżeli z tytułu wykonawczego wynika co innego. Wniosek powinien spełniać wymogi formalne określone w art. 797 kpc. Samo złożenie Czytaj więcej ...

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Do wszczęcia egzekucji konieczna jest inicjatywa wierzyciela. Wniosek egzekucyjny ma podstawowe znaczenie dla postępowania egzekucyjnego, ponieważ organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela. Organ egzekucyjny nie może wyjść poza jego żądanie, nawet jeżeli z tytułu wykonawczego wynika co innego. Wniosek powinien spełniać wymogi formalne określone w art. 797 kpc. Samo złożenie Czytaj więcej ...

Sposoby egzekucji

W ramach poszczególnych rodzajów egzekucji można wyodrębnić określone sposoby egzekucji.   Egzekucję można podzielić na poszczególne jej sposoby przede wszystkim w zależności od rodzaju mienia, do którego się ją kieruje, ale także z uwagi na pożądany sposób zachowania się dłużnika, nakazany w tytule egzekucyjnym.   W egzekucji świadczeń pieniężnych występują Czytaj więcej ...